Pontrug

£475,000

Guide price

  • Bedrooms: 4
Dyma eiddo Sioraidd ar wahân gradd II rhestredig trawiadol yn sefyll mewn lleoliad dymunol iawn gyda golygfeydd dros gefn gwlad agored i'r mynyddoedd.

Mae gan yr eiddo gyfoeth o nodweddion cymeriad ac yn fyr mae'n cynnwys cyntedd, lolfa, ystafell eistedd, ystafell fyw, cegin / ystafell frecwast, ystafell amlbwrpas, ystafell gawod, 4 ystafell wely ar y llawr cyntaf ac ystafell ymolchi, croglofft. Hefyd mae tramwyfa sy'n darparu man parcio a throi, gerddi lawnt gyda choed a llwyni aeddfed.

Mae'r eiddo hefyd yn elwa o wres canolog olew.

Mae Erw Pwll y Glo ar gyrion pentref Pontrug ac o fewn cyrraedd hawdd i Lanberis, Caernarfon a Bangor ac i gysylltiadau trafnidiaeth ffyrdd, rheilffyrdd a phorthladd.

A most impressive detached grade II listed Georgian property standing in a most desirable location with views over open countryside to the mountains.

The property retains a wealth of character features and briefly comprises entrance hall, lounge, sitting room, living room, kitchen/breakfast room, utility room, shower room, 4 first floor bedrooms and a bathroom, crog loft. A sweeping drive providing parking and turning area, lawned gardens with mature trees and shrubs.

The property also benefits from oil fired central heating.

Erw Pwll y Glo is situated on the edge of the village of Pontrug and within easy reach of Llanberis, Caernarfon and Bangor and to road, rail and seaport transport links.

Cyntedd / Entrance Hall

21' 0'' x 6' 0'' (6.40m x 1.83m)

Lolfa / Lounge

13' 8'' x 12' 0'' (4.16m x 3.65m)

Ystafell Eistedd / Sitting Room

13' 4'' x 13' 0'' (4.06m x 3.96m)

Ystafell Fyw / Living Room

14' 0'' x 11' 5'' (4.26m x 3.48m)

Cegin/Ystafell Frecwast / Kitchen/Breakfast Room

12' 0'' x 11' 4'' (3.65m x 3.45m)

Ystafell Gawod / Shower Room

7' 5'' x 4' 6'' (2.26m x 1.37m)

Landin Llawr Cyntaf / First Floor Landing

14' 7'' x 6' 0'' (4.44m x 1.83m)

Ystafell Wely 1 / Bedroom 1

14' 3'' x 11' 6'' (4.34m x 3.50m)

Ystafell Wely 2 / Bedroom 2

13' 7'' x 12' 0'' (4.14m x 3.65m)

Ystafell Wely 3 / Bedroom 3

14' 3'' x 7' 7'' (4.34m x 2.31m)

Ystafell Wely 4 / Bedroom 4

13' 9'' x 7' 3'' (4.19m x 2.21m)

Ystafell Ymolchi / Bathroom

6' 6'' x 6' 0'' (1.98m x 1.83m)

Garej / Garage

12' 7'' x 10' 7'' (3.83m x 3.22m)

Sied Storfa / Store Shed

11' 6'' x 9' 7'' (3.50m x 2.92m)

Arrange viewing 01248 364422

Haf Jones & Pegler - Bangor

317 High Street, Bangor

See all properties from this agent

Send me homes like this by email