Llandwrog

£465,000

Guide price

  • Bedrooms: 3
Mae Gwernafalau mewn lleoliad gwledig ar gyrion pentref Llandwrog, gyda golygfeydd godidog yn ymestyn o Fae Caernarfon draw am fynyddoedd Eryri. Mae yno dawelwch hudolus a heddychlon, gyda gerddi helaeth sy’n cynnwys borderi llwyni a blodau, gardd lysiau a ffrwythau, perllan a choedlan. Mae yma ddigonedd o le i ymlacio neu i wireddu breuddwydion.

Gwernafalau is situated in a rural setting on the outskirts of Llandwrog. It has panoramic views stretching from Caernarfon Bay to the mountains of Eryri. It is in a quiet and peaceful setting and has a mature flower, shrub and vegetable garden, together with an apple orchard.

Ffermdy Gwernafalau

Tra wedi cadw cymeriad yr hen dy, mae cryn dipyn o waith cynnal a chadw wedi ei wneud tros y blynyddoedd ac estyniad ar gefn y ty. Mae’r ty yn cynnwys cegin ac ystafell fwyta yn un, lolfa haul, ystafell fyw, llyfrgell / ystafell gerdd ac ystafell olchi (utility). Ar y llawr cyntaf mae dwy ystafell wely ddwbl, un sengl, ac ystafell ‘molchi deuluol.

Gwernafalau Farmhouse

Whilst many of the original features of the farmhouse have been kept, extensive upkeep has been made over the years, with the addition of an extension to the lower floor. On the ground floor is an open plan kitchen/diner, utility, sun room, living room and a library/music room. On the first floor there are three bedrooms (two double and one single) and a family shower room.

Lolfa / Lounge

4.98m (16'4") x 3.73m (12'3")

Stydi / Study

3.15m (10'4") x 2.26m (7'5")

Cegin/Ystafell Fwyta / Kitchen/Diner

5.11m (16'9") x 4.06m (13'4")

Ystafell Aml-bwrpas / Utility Room

1.73m (5'8") x 1.66m (5'5")

Ystafell Wely 1 / Bedroom 1

5.11m (16'9") x 3.86m (12'8")

Ystafell Wely 2 / Bedroom 2

4.09m (13'5") x 2.74m (9')

Ystafell Wely 3 / Bedroom 3

3.12m (10'3") x 2.23m (7'4")

Bwthyn Llofft yr Yd

Cafodd Llofft yr Yd ei droi o fod yn hen stabal i fod yn lle i’w rentu neu i deulu estynedig. Fe fu hefyd yn fwthyn gwyliau hynod lwyddiannus gydag ymwelwyr am dri thymor. Mae’n cynnwys cyntedd, ystafell olchi sy’n cynnwys toiled a sinc, lolfa fawr agored sy'n rhan o'r gegin/ystafell fwyta ac ystafell wely (a allai gael ei throi yn lolfa ychwanegol): ar y llawr cyntaf mae ystafell ‘molchi deuluol a llofft ddwbl.

Llofft yr Yd Cottage

Llofft yr Yd was converted from the original granary and stables into a modern cottage used by family and friends. It was also run as a successful holiday rental enterprise for three years. The ground floor consists of a reception/cloakroom, utility, a large open plan lounge/ kitchen/diner, and a double bedroom (which could be used as an extra lounge). On the first floor there is a double bedroom and a family shower room.

Ystafell Aml-bwrpas/Ty Bach / Utility/Cloak Room

2.46m (8'1") x 1.85m (6'1")

Lolfa / Lounge

6.53m (21'5") x 2.95m (9'8")

Cegin/Ystafell Fwyta / Kitchen/Diner

4.62m (15'2") x 4.52m (14'10")

Ystafell Wely 1 / Bedroom 1

4.88m (16') x 4.32m (14'2")

Ystafell Wely 2 / Bedroom 2

4.95m (16'3") x 4.45m (14'7")

Adeiladau Fferm

Cafodd gweddill yr adeiladau fferm eu haddasu gan Gwmni Sain yn stiwdio recordio yn y 70au. Mae’n cynnwys tair ystafell a allai gael eu defnyddio i ymestyn Llofft yr Yd, neu i’w cadw yn weithdy mawr/swyddfa.

Yn ogystal â’r uchod mae Cegin Foch ynghyd â thri cwt mochyn gyda chwrt wedi ei balmantu o flaen pob un.

Mae digon o le parcio yn y buarth.

Farm Buildings

Adjoining Llofft yr Yd are the farm buildings which were converted to a recording studio in the early 70s by Cwmni Recordio Sain. These could be converted as an extension to Llofft yr Yd, developed as a second holiday cottage or a workshop /office.

In addition to the above is a ‘Cegin Foch’ with three traditional pigsties attached.

There is ample parking space for both properties.

Ystafell 1 / Room 1

4.62m (15'2") max x 3.44m (11'4")

Ystafell 2 / Room 2

5.89m (19'4") x 3.76m (12'4")

Ystafell 3 / Room 3

3.76m (12'4") x 3.15m (10'4")

Adeilad yn Sownd / Attached Outbuilding

9' 0'' x 6' 0'' (2.74m x 1.83m)

Portsh Cefn / Rear Porch

2.88m (9'5") x 1.88m (6'2")

Cegin Foch / Pig Kitchen

10' 0'' x 9' 0'' (3.05m x 2.74m)

Beudai / Barn

10' 0'' x 8' 8'' (3.05m x 2.64m)

Lleoliad

Wedi ei leoli ar gyffordd pentref Llandwrog ac o fewn cyrraedd tref hanesyddol Caernarfon. Mae Gwernafalau mewn lleoliad dihafal rhwng y Fenai a mynyddoedd Eryri, nepell o rai o olygfeydd godidocaf, atyniadau twristiaid a chestyll fwyaf trawiadol Cymru.

Tref frenhinol a chanddi borthladd yng Ngwynedd yw Caernarfon, sydd ar lan ddwyreiniol y Fenai, gyferbyn ag Ynys Môn. Mae Castell Caernarfon yn un o Safleoedd Treftadaeth y Byd.

I’r sawl sy’n golffio, mae Clwb Golf Caernarfon wedi ei leoli rhwng y mynyddoedd a’r Fenai, gyda golygfeydd anhygoel o gefn gwlad, tref a môr

Yn ninas Bangor y mae’r orsaf drên agosaf sy’n darparu gwasanaeth i Lundain o fewn 3 awr. Yng Nghaergybi, sydd 28 milltir i ffwrdd, y mae porthladd sy’n hwylio dros y sianel i Iwerddon.

Yng nghalon Eryri saif Maes Awyr Caernarfon, yn gweithredu tripiau golygfaol a hyfforddiant, gydag amgueddfa awyrennau ar y safle, a dyma hefyd gartref Ambiwlans Awyr Cymru a Hofrenyddion Gwylwyr y Glannau EM.

I’r sawl sy’n hwylio, mae Doc Fictoria yng Nghaernarfon yn farina cymhlyg trawiadol. Mae’r doc hwn wedi ei leoli o fewn pellter rhesymol i holl atyniadau twristiaid Gogledd Cymru, fel Parc Cenedlaethol Eryri, Castell Caernarfon, Mynydd Gwefru Eryri a llawer mwy.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri ar garreg y drws, sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, o gerdded, mynydda a dringo creigiau. Mae Pen Llyn ac Ynys Môn yn gartref i rai o lan y moroedd gorau Cymru.

Location

Situated on the edge of the village of Llandwrog and within easy reach of the Historic Castle Town of Caernarfon. Gwernafalau is placed within an enviable location between the Menai Straits and Snowdonia Mountain Range, a mere short distance away from the some of the country’s best views, castle and tourist attractions.

Caernarfon is a royal town and port in Gwynedd, which lies along the eastern shore of the Menai Strait, opposite the Isle of Anglesey. Caernarfon Castle is a World Heritage Site.

For the Golfing enthusiasts Caernarfon Golf Club is located between the Mountains of Eryri and the Menai Straits, the Club can boast some magnificent views.

The mainline railway station is located in the City of Learning of Bangor, providing a service to London in just over 3 hours, the port of Holyhead, some 28 miles away is the main port for sailing to Ireland.

Caernarfon Airport is located in the heart of Snowdonia, operating scenic and training flights, with an on-site aviation museum, home to Wales Air Ambulance and the HM Coastguard Helicopters.

For the boating enthusiasts there is an impressive marina complex at Dock Victoria, Caernarfon. The Victoria Dock is situated within reasonable distance for any of the main visitor attractions of North Wales, such as Snowdonia National Park, both Snowdon and Highland Railways, Caernarfon Castle, Electric Mountain along with many other places of interest.

The Snowdonia national park is right on your doorstep, allowing for a range of outdoor activities from hill walking, mountaineering and rock climbing. The Llyn Peninsula and The Isle of Anglesey has some of the best beaches in Wales.

Arrange viewing 01248 364422

Haf Jones & Pegler - Bangor

317 High Street, Bangor

See all properties from this agent

Send me homes like this by email

North Wales Chronicle