Search for more Public Notices in your area
Thomas, Mr D
General

Deddf Trwyddedu 2003 Cais am Drwydded Eiddo

Notice ID: WAR1004553

Notice effective from
14th February 2019 to 16th March 2019

Deddf Trwyddedu 2003 Cais am Drwydded Eiddo

Enw'r Ymgeisydd: Clwb Rygbi Bethesda Cyf.

Cyfeiriad Post yr Eiddo: Ffordd yr Orsaf,

Bethesda, Gwynedd. LL57 3NE

Gweithgareddau Trwyddedig Arfaethedig:

□ramau 1900 - 2230

Ffilmiau 1800-2300

Chwaraeon Dan Do 1000 - 0100

Paffio neu Reslo 1900 - 2300

Cerddoriaeth Fyw 1800 - 0000 (cychwyn 1200

Sadwrn/Sul)

Cerddoriaeth wedi'i Recordio 1800 - 0100 (cychwyn 1400 Sadwrn/Sul) Perfformiadau Dawns 1900 - 0000 (cychwyn 1000 Sadwrn/Sul)

□arparu lluniaeth yn hwyr yn y nos 2300 - 0100 (Sadwrn/Sul yn unig) Cyflenwi alcohol 1100-0100 Rhaid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu erbyn: 20.02.2019 Cyfeiriad post yr Awdurdod Trwyddedu He mae'r gofrestr yn cael ei gadw, He gall cofnod o'r cais cael ei arolygu a lie dylech anfon eich sylwadau: Uned Trwyddedu

Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd, Stryd Y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug yn fwriadol neu yn ddi-hid mewn perthynas a chais, a'r ddirwy uchaf y gall person ei wynebu os yw'n euog o'r drosedd yma yw £5,000._

Attachments

WAR1004553.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices