Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF MAKING ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984

Notice ID: NWA0614360

Notice effective from
10th May 2018 to 9th June 2018

RHYBUDD GWNEUD DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991 GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARPP TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) (LON PWLL. PENTRE BERW) 2018
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd L8n Dwll, Pentre Berw (L6n o'r B4419, Gaerwen).
Mae angen y Gorchymyn er mwyn cynnal archwillad diogelwch pont.
Nid oes ffordd arall.
aw'r Gorchymyn i rym am 8:00am ar 16eg Mai, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 wythnos neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith am 4:00pm ar 16eg Mai, 2018.

NOTICE OF MAKING ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (LON DWLL. PENTRE BERW) ORDER 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Man/Isle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along Lon Dwll, Pentre Berw (Road off B4419, Gaerwen).
The Order is necessary in order to carry out a safety examination of bridge.
There is no alternative route.
The Order comes into effect at 8:00am on 16th May, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 week or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed at 4:00pm on 16'" May, 2018.
DYDDIEDIG 10/05/2018 DATED


Attachments

NWA0614360.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices