Search for more Public Notices in your area
Owen , Ms Lisa
Licensing

Premises Licence Application

Notice ID: WAR1628857

Notice effective from
27th February 2020 to 28th March 2020

Deddf trwyddedu 2003: Cais am Drwydded Adeilad
Enw’r ymgeisydd: Clwb Criced Bangor Cyfeiriad Post yr Eiddo yw: Ty Newydd, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HR Gweithgareddau Trwyddedig Arfaethedig: Oriau agor y Clwb Dydd Llun i Ddydd Sul 8.00 hyd at 23.30. Gwerthu alcohol o Ddydd Llun i Ddydd Sul 10.00 hyd at 23.00. Chware cerddoriaeth fyw o Ddydd Llun i Ddydd Sul 19.00 hyd at 22.30. Chwarae cerddoraeth wedi’i recordio o Ddydd Llun i Ddydd Sul 11.00 hyd at 23.00. Rhaid cyflwyn o sylwadau ysgrifenedig i’r Awdurdod Trwyddedu erbyn 22.3.2020. Cyfeiriad post yr Awdurdod Trwyddedu lle cedwir y cofrestrydd, lle gellir archwilio cyfnod y cais a lle dylid anfon sylwadau at: Adran Drwyddedu, Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, Stryd Y Jel, Caernafon, Gwynedd, LL55 1SH. Mae’n drosedd rhoi datganiad ffug, yn fwriadol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Gall hyn arwain at euogfarn neu ddirwy o uchafswm o £5,000.

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices