Search for more Public Notices in your area
Welsh Highlands Railways
Licensing

Premises Licence Application

Notice ID: WAR1338715

Notice effective from
5th September 2019 to 5th October 2019

Licensing Act 2003 Application for a Premises Licence Name of Applicant:
Name of Applicant:
Festiniog Railway Company Postal Address of Premises: Caernarfon Station, St Helen's Road,
Caernarfon. LL55 2PF._
Proposed Licensable Activities:
Plays, Films, Live music, Recorded music, Performance of Dance (Monday to Sunday) 09:00 - 19:00 Supply of alcohol (on and off the premises) (Monday to Sunday) 09:00 - 19:00 During Special events occasional proposed hours 09:00 - 23:00_
Deddf Trwyddedu 2003 Cais am Drwydded Eiddo Enw'r Ymgeisydd:
Enw'r Ymgeisydd:
Festiniog Railway Company

Cyfeiriad Post yr Eiddo:
Gorsaf Caernarfon, Ffordd Santes Helen, Caernarfon, LL55 2PF.
Gweithgareddau Trwyddedig Arfaethedig:
Dramau, Ffilmiau, Cerddoriaeth fyw, Cerddoriaeth wedi'i recordio, Perfformio Dawns (Dydd Llun i ddydd Sul) 09:00 - 19:00 Cyflenwi alcohol (yn yr adeilad ac oddi arno) (Dydd Llun i Ddydd Sul) 09:00 - 19:00 Yn ystod digwyddiadau arbennig oriau arfaethedig achlysurol 09:00 - 23:00_
Representations must
25th September
be made in writing to
2019
the Licensing Authority
by:
Rhaid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu erbyn:
25ain o Fedi 2019
The postal address of the Licensing Authority where the register is kept, where the record of the application may be inspected and where representations should be sent to:
Cyfeiriad post yr Awdurdod Trwyddedu lie mae'r gofrestr yn cael ei gadw, lie gall cofnod o'r cais cael ei arolygu a lie dylech anfon eich sylwadau:
Uned Trwyddedu
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd, Cae Penarlag, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB
Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug yn fwriadol neu yn ddi-hid mewn perthynas a chais, a'r ddirwy uchaf y gall person ei wynebu os yw'n euog o'r drosedd yma yw £5,000.
Licensing Section,
Public Protection Service,
Cae Penarlag, Dolgellau, Gwynedd,
LL40 2YB
It is an offence knowingly or recklessly to make a false statement in connection with an application and the maximum fine for which a person is liable on summary conviction for the offence is £5,000.

Attachments

WAR1338715.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices