WEATHER UPDATE: School Closures

Reporter:

Geraint Jones

ANGLESEY

Cylch y Garn, Llanrhuddlad.

Ysgol Ffrwd Win

Ysgol Caergeiliog.

Ysgol y Parc

Ysgol Llanfachraeth

Ysgol Gymraeg Morswyn, Holyhead

Ysgol Rhoscolyn. 

Ysgol Llaingoch

Ysgol Llanddona

Ysgol Bryngwran

Ysgol Ffridd

Ysgol Llangoed

Ysgol Llannerch-y-Medd

Ysgol Santes Fair

Kingsland, Holyhead

Llanfawr, Holyhead

Thomas Ellis, Holyhead

Ysgol y Tywyn (RAF Valley)

Ysgol Gyfun Bodedern

YSGOL David Hughes and Ysgol Gyfun Llangefni are open, while Holyhead High School is closed to all except pupils taking external exams.

 

GWYNEDD

Ysgol Maesincla, Caernarfon

Ysgol Santes Helen, Caernarfon

Ysgol Penisarwaen

Ysgol Brynrefail, Llanrug

Ysgol Waunfawr

Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

Ysgol Llanllechid

Ysgol Penybryn, Bethesda

Ysgol Bodfeurig, Sling

Ysgol Talysarn

Canolfan Llwybrau Ni, Llanwnda

Ysgol yr Hendre, Caernarfon

Ysgol Baladeulyn

Ysgol Babanod Abercaseg , Bethesda

Ysgol Bronyfoel, Y Fron

 


 

Leave your comment

Share your opinions on

Characters left: 1500

Most Read