Llangefni Golf Course

, Llangefni, Anglesey, LL778NQ


Cwrs Golff a Llain Ymarfer Llangefni

  • Talu a Chwarae
  • Cwrs golff cyhoeddus 9 twll
  • Siop golff
  • Llogi clybiau a throlis
  • Llain ymarfer 16 cilfach ar agor yn ystod y dydd ac gyda'r nos

Ar agor 7 Diwrnod:
Llun 10yb - 9yh
Mawrth 10yb - 9yh
Mercher 10yb - 9yh
Iau 10yb - 9yh
Gwener 10yb - 9yh
Sadwrn 10yb - 6yh
Sul 10yb - 6yh

Llangefni Golf Course and Driving Range

  • Pay & Play
  • 9 hole municipal golf course
  • Golf Shop
  • Club and trolley hire
  • 16 bay driving range open during the day and evening

Open 7 Days:
Monday 10am - 9pm
Tuesday 10am - 9pm
Wednesday 10am - 9pm
Thursday 10am - 9pm
Friday 10am - 9pm
Saturday 10am - 6pm
Sunday 10am - 6pm

Ffon/Tel: 01248 722193

www.ynysmon.gov.uk/cwrsgolffllangefni
www.anglesey.gov.uk/llangefnigolfcourse